Zofia Dobrzańska

 Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K.Norwida w Lublinie. Dwukrotna stypendystka Prezydenta Miasta Lublina za wybitne osiągnięcia artystyczne. Tworzy ikony techniką tempery jajowej w oparciu o tradycyjne kanony. Zainteresowanie ikoną wynika u niej z fascynacji kulturą Wschodu. Związana z Pracownią ikonopisarską przy Parafii Grekokatolickiej w Lublinie.